HEERENdispuut Furiosus

HEERENdispuut der SSRA, sinds X/VI/MCMXCVII

Geachte KeMa,

Het HEERENdispuut FURIOSUS, het enige echte HEERENdispuut dat de SSRA rijk is, is op dit moment het belangrijkste bardispuut van de vereniging, en als U bedenkt dat al onze leden zich daarbij ook nog eens de nominatie HEER waardig zijn gebleken, kunt U zich voorstellen dat onze toch ietwat lauwe studentenvereniging zich in de handen wrijft als wij de sociëteit betreden.

Waar andere disputen soms een ietwat ingekakte indruk maken, gonst het binnen H.D. FURIOSUS van initiatieven en enthousiasme. Sowieso staat H.D. FURIOSUS op iedere donderdag in vol ornaat in de bar, maar dat is niet alles: naast het uitbuiten van de studententijd door goede contacten te onderhouden met damesdisputen van andere verenigingen, sportieve activeiten (zeilen, wintersporten, zaalvoetballen, hockeyen, golf et cetera), en vele andere avontuurtjes, houdt het heerendispuut zich een goed aantal hogere waarden HOOG. Denkt U bijvoorbeeld aan welbespraaktheid, goed gekleed gaan, ontplooiing van organisatorische talenten, de kunst van het vergaderen als zowel die van het openbaar spreken, en wat dies meer zij.

Maar boven alles: de broederschap. Sinds X/VI/MCMXCVII, onze dies natalis, mag de SSRA zich ons mooie dispuut rijk rekenen, en vinden HEEREN een warm onderkomen in het HEERENdispuut. Onder de leden van het HEERENdispuut FURIOSUS bevinden zich enkele mensen die, toen zij lid werden van de SSRA, niet dachten bij een ongemengd “jasje-dasje”-dispuut terecht te willen komen. Echter, door de opzitavonden en door de gesprekken met de HEEREN van H.D. FURIOSUS hebben zij van de sfeer binnen het HEERENdispuut kunnen proeven, en terecht besloten om ervan onderdeel te willen worden. Want hoewel wij zeker enige wat traditionelere trekjes hebben, die in de praktijk zorg dragen voor een hechtere onderlinge band dan men bij andere disputen aantreft, zijn wij veel ruimdenkender en gevarieerder van karakter dan menigeen vermoedt. De HEERENleden van het HEERENdispuut steunen elkaar in alles, en doen dit, zoals zij zworen in hun inauguratie-eed, tot het einde. Deze waarden vindt U ook kernachtig samengevat terug in met name het eerste couplet van ons mooie dispuutslied.

Wij hopen dat zich onder U enkele pittige figuren bevinden, mannen met een goed verhaal en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Wij raden deze mensen ten zeerste aan om tijdens de kentijd contact op te nemen met het HEERENdispuut. Een beetje bravoure wordt hierbij op prijs gesteld, maar vergeet niet dat hoge bomen veel wind vangen, en al te hoge bomen wel eens omgezaagd worden.

HEERSCHAPPIJ!