HEERENdispuut Furiosus

HEERENdispuut der SSRA, sinds X/VI/MCMXCVII

Welkom op de website van H.D. Furiosus, het enige echte HEERENdispuut der SSRA, sinds X/VI/MCMXCVII.

HEERENdispuut

Het HEERENdispuut Furiosus – het enige echte HEERENdispuut dat de SSRA rijk is – is op dit moment het belangrijkste bardispuut van de vereniging, en als U bedenkt dat al onze leden zich daarbij ook nog eens de nominatie HEER waardig zijn gebleken, kunt U zich voorstellen dat onze toch ietwat lauwe studentenvereniging zich in de handen wrijft als wij de sociëteit betreden.

Studententijd

Waar andere disputen soms een ietwat ingekakte indruk maken, gonst het binnen H.D. Furiosus van initiatieven en enthousiasme. Sowieso staat H.D. Furiosus op iedere donderdag in vol ornaat in de bar, maar dat is niet alles: naast het uitbuiten van de studententijd door goede contacten te onderhouden met damesdisputen van andere verenigingen, de vele sportieve activeiten zoals wintersport, zeilen, zaalvoetballen, hockeyen et cetera, en vele andere activiteiten.

Waarden

Verder houdt het heerendispuut zich een goed aantal hogere waarden HOOG. Denkt u bijvoorbeeld aan welbespraaktheid, goed gekleed gaan, ontplooiing van organisatorische talenten, de kunst van het vergaderen als zowel die van het openbaar spreken, en wat dies meer zij.

Broederschap

Maar boven alles: de broederschap. Sinds X/VI/MCMXCVII, onze dies natalis, mag de SSRA zich ons mooie dispuut rijk rekenen, en vinden HEEREN een warm onderkomen in het HEERENdispuut. De HEERENleden van het HEERENdispuut steunen elkaar in alles, en doen dit, zoals zij zworen in het inauguratie-eed, tot het einde. Deze waarden vindt U ook kernachtig samengevat terug in met name het eerste couplet van ons mooie dispuutslied.

Zoekt U ons eens op in de bar van onze societeit, alwaar wij de donderdagavond karakter geven; dan heffen we het glas op ons aller gezondheid.

HEERschappij!